ÇAPA QƏDƏR

Dizayn bölməsi

(Müştərililərimizin vaxt itkisinin qarşısını almaq məqsədi ilə pulsuz dizayn xidmətləri)

CTP bölməsi

(Son texnologiya sayılan təsvirin kompyuterdən lövhəyə birbaşa həkk olunması) Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu son texnologiyada təsvir rəngin heç bir itkisi olmadan, əl dəymədən lövhəyə həkk olunur və çapda rənglərin daha canlı çıxmasına imkan yaradır.

CTP/FTP bölməsi

(təsvirin kompyuterdən filmə, filmdən isə lövhəyə həkk olunması) Bu, köhnə proses sayılsa da kitab və jurnalların ağ-qara çapında işin sürətli həyata keçirilməsini təmin edir.