ÇAP

1. Ofset çapı

 • KOMORİ LİTHRONE – 540 – 5 rəng, ofset çapı, format: 70x100, Yaponiya istehsalı, 2010-cu il buraşılış;
 • KBA PERFORMA - 474 – 4 rəng, ofset çapı, format: 50x70, Almaniya istehsalı, 2010-cu il buraxılış;
 • KOMORİ LİTHRONE - 628 – 6 rəng, ofset çapı, format: 50x70, Yaponiya istehsalı, 1994-cü il buraxılışı
 • ROLAND PRAKTİKA EDELMANN & CO – 1 rəng, ofset çapı, format 64x46, Almaniya istehsalı, 1995-ci il buraxılışı.
 • ZHONGYE X KY NP 56-III – 1 rəng, ofset çapı, format: 50x35, Çin istehsalı, 2011-ci il buraxılışı


2. WEB ofset çapı

 • ZİRKON 66 Polygraph – 8 rəng (4 rəng üst, 4 rəng alt), format: eni 66 sm, Hindistan istehsalı, 1992-ci il buraxılışıdır.Rəngli kitab və jurnallar üçün istifadə edilir.
 • ZİRKON FORTA 660 Polygraph – 4 rəng (2 rəng üst, 2 rəng alt), format: eni 66 sm, Almaniya istehsalı, 1992-ci il buraxılışıdır. Ağ-qara kitab və jurnal çapı üçün istifadə olunur.


3. Flexo çap

 • FİSCHER SKRECKE 10 DF 8 CNC – 9 rəng (8 rəng flexo + 1 rəng), format: eni 86 sm, Almaniya istehsalı, 1998-ci il buraxılışıdır. Biskvit, makaron,spagetti,konfet etiketləri və başqa qablaşdırma məhsullarının istehsalında istifadə olunur.
 • BİLGİLİ BMS/T-1206 – 6 rəng, format: eni 120 sm, Türkiyə istehsalı, 2010-cu il buraxılışıdır. Mağaza,market,hotel, təsərrüfat, fabrik və zavodlarda istifadə olunan baskılı paketlər üçün istifadə olunur.
 • BİLGİLİ – 4 rəng, format: eni 80 sm, Türkiyə istehsalı, 1996-cı il buraxılışıdır. Mağaza,market,hotel, təsərrüfat, fabrik və zavodlarda istifadə olunan baskılı paketlər üçün istifadə olunur.


4. Seriqrafik çap

 • İpək üsulu ilə çap
  Müxtəlif formatlarda və müxtəlif sıxlıqlarda ipək üsulu ilə çapı
 • Termotransfer üsulu ilə çap
  Hər hansı bir təsvirin müştərinin istəyinə uyğun olaraq verilmiş əşyaların ( fincan, qələm, alışqan, geyim, papaq və s.) üzərinə termotransfer üsulu ilə həkk olunması.


5. Kart istehsalı və qablaşdırma xidməti, rəqəmsal çap

 • Kontur kartlarının istehsalı və paketlənmə bölməsi
  Şirkətimiz Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Komitəsi tərəfindən verilmiş bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyətinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş ciddi hesabat blanklarının hazırlanmasına icazə verən lisenziyalar xüsusi lisenziya ilə lotoreya, uduş kuponları, kontur kartları, telefon danışıq kartlarının və s. istehsalını həyata keçirir.

  • KBA-METRONİC UNİVERSYS I – Almaniya istehsalı, 2011- ci il buraxlışı.
   Saatda 14000 ədəd 55x90 mm formatında kontur kartlarının gizli və ya qarışıq nömrə ilə nömrələnməsi və sonradan nömrə üzərinin xüsusi mühafizə plyonkası ilə örtülməsi.
  • KBA - METRONİC UNİVERSYS II - Almaniya istehsalı, 2012- ci il buraxlışı .
   Saatda 30000 ədəd, minimum 55x90 mm, maksimum 210x297 mm formatında kontur kartlarının,lotoreyaların gizli və ya qarışıq nömrə ilə nömrələnməsi və sonradan nömrə üzərinin xüsusi mühafizə plyonkası ilə örtülməsi.
  • KORA PACKMAT Maschinenbau GmbH
   Saatda 14000 ədəd 55x90 mm formatında kontur kartlarının polipropilen plyonka ilə paketlənməsini yerinə yetirən avadanlıqdır.