DİGƏR XİDMƏT VƏ AVADANLIQLAR

  • Rezoqraf
  • Rəngli laser printer Oki9600,
  • Xerox
  • KBA
  • METRONİK:: (TELEFON,İNTERNET,UDUŞ VƏ DİGƏR KARTLARİN NOMRƏLƏNMƏSİ)
  • KORA PACKMAT: (TELEFON,İNTERNET,UDUŞ VƏ DİGƏR KARTLARİN PAKETLƏNMƏSİ)